Mục đích

Chương trình

Nâng cao kiến thức, xác định thái độ cần có và thực hành đúng về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng tránh HIV/AIDS, nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục và bình đẳng giới

Đối tượng

Là ai ?

Là học viên (tập trung vào nhóm có độ tuổi từ 15-24) học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trực thuộc Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao Động – Thương Binh – Xã Hội.

Tự học là gì ?

Việc tự học trực tuyến sẽ được thực hiện thông qua việc người học chủ động vào trang web.

Bốn chủ đề chính

Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục, Phòng chống HIV/AIDS và nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục và bình đẳng giới.

Kiểm tra kiến thức

Người học sẽ tiến hành làm các trắc nghiệm theo 04 chủ đề chính của chương trình

Cấp chứng nhận

Người làm trắc nghiệm sẽ được cấp chứng nhận online và kết thúc phần tự học trực tuyến.

20
Phim ngắn tương tác
30
Bài học lý thuyết
50
Bài đọc thêm
35
Bài nội dung liên quan
Hơn 2.000 học sinh – sinh viên đã truy cập sử dụng

Chúng tôi rất cảm ơn
Quý cơ sở trường học đã hỗ trợ và hướng dẫn cho các bạn học sinh – sinh viên truy cập và sử dụng hệ thống đào tạo này.