HIV & nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục

Bài đọc thêm: Các loại xét nghiệm mới thực hiện trên thế giới và Việt Nam

Các loại xét nghiệm mới áp dụng trên thế giới và Việt Nam 

  • Tự xét nghiệm tìm kháng thể bằng nước bọt: có thể cho kết quả nhanh. Bạn phải lau miệng để thu thập một mẫu nước bọt và sử dụng một bộ kit để kiểm tra nó. Kết quả sẽ có sau 20 phút. Các thử nghiệm này có sẵn để mua tại điểm xét nghiệm cộng đồng, cơ sở xét nghiệm và phòng khám ngoại trú…
  • Tự xét nghiệm tại nhà: Sử dụng bộ xét nghiệm lấy mẫu máu ngón tay để làm xét nghiệm nhanh tìm kháng thể hoặc gửi mẫu máu về phòng thí nghiệm được cấp phép để làm xét nghiệm sau đó trả kết quả qua điện thoại.Các xét nghiệm kháng thể này được tiến hành ẩn danh. Các nhà tư vấn sẽ cung cấp hướng dẫn và chuyển gửi bí mật để người nhiễm được điều trị.