HIV & nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục

Bài đọc thêm: Kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV

Kỳ thị phân biệt đối xử với người có HIV/AIDS là gì?

Kỳ thị và phân biệt đối xử là một thuật ngữ xã hội học nhằm chỉ tới một sự đối xử đối với một cá nhân hay một nhóm nhất định dựa vào sự phân loại tầng lớp hay đẳng cấp.

  • Kỳ thị: suy nghĩ, định kiến về một nhóm đối tượng đặc biệt trong xã hội, ở đây là người chung sống với HIV/AIDS và những người bị ảnh hưởng của HIV/AIDS
  • Phân biệt đối xử:là những hành vi, thể hiện sự định kiến đối với một nhóm khác,bao gồm việc loại bỏ hoặc hạn chế các thành viên trong nhóm đó (ở đây là người chung sống với HIV/AIDS) khỏi những cơ hội mà những nhóm khác được tiếp cận, cơ hội chăm sóc y tế, cơ hội học tập, an sinh xã hội, việc làm…

Hậu quả và tác động của kỳ thị và phân biệt đối xử với hoạt động điều trị, chăm sóc và dự phòng HIV/AIDS như thế nào?

  • Tăng sự lo sợ, che giấu tình trạng nghi ngờ nhiễm HIV của cá nhân, cộng đồng những người có nguy cơ cao
  • Kỳ thị và Phân biệt đối xử là rào cản cho người chung sống HIV/AIDS tiếp cận dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS
  • Tăng cao nguy cơ lây nhiễm HIV ra cộng đồng từ người có HIV sang người thân, bạn tình, người sử dụng chung bơm kim tiêm và lây truyền từ mẹ sang con
  • Tăng sự bất công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội của người có HIV, người chung sống với HIV/AIDS và người có liên quan (người thân trong gia đình, con của người nhiễm HIV, trẻ em bị ảnh hưởng của HIV)
  • Làm chậm khả năng điều trị kịp thời và việc tuân thủ trong điều trị của người nhiễm HIV/AIDS
  • Làm tăng gánh nặng của xã hội do tác động đến kinh tế xã hội, chi phí sàng lọc, xét nghiệm, chăm sóc và điều trị
  • Làm tăng nguy cơ đói nghèo của người có HIV/AIDS và những gia đình có người có HIV/AIDS