SỨC KHỎE SINH SẢN

Bài đọc thêm: Xuất tinh ngoài âm đạo

Xuất tinh ngoài âm đạo

Xuất tinh ngoài là biện pháp tránh thai tự nhiên, khi giao hợp, người nam chủ động rút dương vật ra ngoài trước thời điểm xuất tinh, tránh để xuất tinh trong âm đạo.

Tuy nhiên, biện pháp này có thể khó thực hiện với những lý do chính bao gồm:

  • Nhiều người khó kiểm soát thời điểm sắp xuất tinh
  • Trong một số trường hợp có hiện tượng xuất tinh sớm hoặc quan hệ nhiều lần thì khi tiết chất nhờn cũng sẽ đẩy lượng tinh dịch còn lại trong niệu đạo ra ngoài trước khi xuất tinh và vẫn có thể gây thụ tinh.