BÌNH ĐẲNG GIỚI

Bài học: Bạo lực học đường

Nguồn: tham khảo internet

Bạo lực trong trường học là gì?

  • Tất cả các hành vi bạo lực giới xảy ra trong trường học được gọi là bạo lực trong trường học. Bao gồm các hành vi bạo lực về thể chất, tinh thần, và cả bạo lực tình dục.

Ai là nạn nhân của bạo lực học đường?

  • Nạn nhân trực tiếp là người bị bạo lực, bắt nạt, đánh đập, kỳ thị, bị làm nhục.
  • Nạn nhân gián tiếp là những người chứng kiến tình trạng bạo lực trong học đường và bản thân người gây bạo lực vì họ có thể là nạn nhân của chuỗi bạo lực giới trong gia đình, cộng đồng và thực hành bạo lực để bù đắp những tổn thương mà họ đã trải qua hoặc chứng minh rằng người gây bạo lực là người có sức mạnh.

Bạn trẻ cần làm gì với bạo lực giới?

  • Lắng nghe và chia sẻ với nạn nhân của bạo lực giới
  • Giúp đỡ nạn nhân trong khả năng của mình: chia sẻ, cung cấp thông tin cần thiết
  • Phản đối hành vi bạo lực giới trong gia đình, cộng đồng và trường học.
  • Tố cáo người gây bạo hành về thể chất, tinh thần và tình dục với người khác với bất kể mức độ bạo lực nào với cơ quan chức năng, người có trách nhiêm và những người trợ giúp phù hợp như thầy cô giáo, người thân, cán bộ trợ giúp tâm lý ở trường học, người làm công tác xã hội, nhân viên y tế (ví dụ: tố cáo người lớn quấy rối tình dục trẻ em trong khu dân cư, trường học…)
  • Lên tiếng bảo vệ nạn nhân bị bạo lực giới mà mình chứng kiến để ngăn chặn bạo lực giới
  • Hỗ trợ ngăn chặn bạo lực giới với nạn nhân, hỗ trợ đưa nạn nhân đi khám, trị liệu tâm lý kịp thời

Nguồn: Plan Hà Nội & trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP)

Nguồn: Plan Hà Nội & trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP)

Nguồn: Plan Hà Nội & trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP)

Nguồn: Plan Hà Nội & trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP)