SỨC KHỎE TÌNH DỤC

Bài học: Tình dục lành mạnh

Nguồn: tham khảo internet

Tình dục lành mạnh cần được hiểu như thế nào?

  • Tình dục không phải là một điều gì đó đáng xấu hổ. Chúng ta cần tin tưởng rằng tình dục là một nhu cầu tự nhiên của con người ở tuổi dậy thì và những năm sau đó trong suốt cuộc đời. Sự tin tưởng này sẽ giúp chúng ta cởi mở, linh hoạt và sáng tạo trong việc khám phá các suy nghĩ và cảm xúc tình dục. Chúng ta cần làm giàu kiến thức về tình dục của mình để tạo nên một cuộc sống tình dục có trách nhiệm, lành mạnh và có chất lượng.

Tình dục lành mạnh bao gồm một nhóm các yếu tố giúp đánh giá hành vi tình dục của một cá nhân có đảm bảo lành mạnh, an toàn hay không. Bao gồm:

  • Đồng thuận: trong quyết định có quan hệ tình dục hay không, có quan hệ tình dục vào thời điểm nào, đồng thuận về các hình thức, hành vi tình dục sẽ thực hiện. Sự đồng thuận thể hiện bằng việc hai người đồng ý với nhau về việc có quan hệ tình dục hay không, có quan hệ tình dục vào thời điểm nào, đặc biệt là trước hay sau khi đã kết hôn …
  • Tự nguyện: Hai người tự nguyện có hành vi tình dục xuất phát từ mong muốn của cả hai người, hai người mong muốn có quan hệ tình dục với nhau không vì bất cứ một áp lực nào về quyền lực, sự ép buộc của một người hoặc của những người khác có liên quan trong gia đình, cộng đồng, xã hội, không bị sự chi phối của kinh tế (vay nợ, đổi chác tiền bạc hoặc tài sản…)
  • Sẵn sàng: Cả hai đối tượng có sự sẵn sàng về kiến thức, kỹ năng, tâm lý và cơ thể. Sự sẵn sàng về mặt cơ thể là cơ thể đã trưởng thành, sự sẵn sàng về kiến thức là hiểu biết về tình dục của bản thân, của bạn tình (hưng phấn, khoái cảm, các thức kích thích, giao hợp…), kiến thức về tránh thai, kiến thức về những trở ngại trong tình dục… Sự sẵn sàng về tâm lý: không cảm thấy áp lực khi có quan hệ tình dục, không lo lắng, sợ hãi khi có quan hệ tình dục, không có sự xung đột trong suy nghĩ về những giá trị của gia đình, bản thân về tình dục ví dụ, muốn có quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng gia đình hoặc bản thân không thể chấp nhận được việc có quan hệ tình dục trước hôn nhân
  • Khoái cảm: Hoạt động tình dục phải hướng đến và đem lại khoái cảm cho cả hai người, chứ không phải chỉ đáp ứng nhu cầu tình dục của một người
  • An toàn: Quan hệ tình dục không để bị lây nhiễm bệnh, không để có thai ngoài ý muốn, không bị tổn thương cơ thể hoặc tâm lý vì hành vi tình dục đã thực hiện
  • Không bóc lột, vụ lợi: hành vi tình dục không vì mua bán, hoặc ép buộc
  • Không vi phạm quy định luật pháp liên quan đến sức khỏe sinh sản và tình dục, ví dụ quan hệ tình dục với trẻ em

Nguồn: Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP)