Giới thiệu

Giới thiệu

Chương trình học trực tuyến về các chủ đề Sức khỏe sinh sản (SKSS), Sức khỏe Tình dục (SKTD), HIV/AIDS, nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục và bình đẳng giới là một chương trình tự học phát triển trên nền công nghệ internet dưới hình thức trang web thông tin – trắc nghiệm – cấp chứng chỉ do chương trình của Tổng cục giáo dục Nghề nghiệp thực hiện.