Tin tức

Ngành giáo dục chú trọng tuyên truyền về bình đẳng giới cho giáo viên, học sinh

Có thể thấy, bình đẳng giới đang là vấn đề được rất nhiều quốc gia quan tâm trong đó có Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu về bình đẳng giới thì việc giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới là hết sức cần thiết.

Theo đánh giá của ngành Giáo dục, thời gian qua, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho cán bộ, nhà giáo, người lao động của ngành giáo dục đã đạt được những kết quả đáng kể.

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới đã giúp cho các đơn vị, trường học, cán bộ, nhà giáo, người lao động thấy rõ nguy cơ, thực trạng của vấn đề bất bình đẳng giới đang ngăn cản sự phát triển của đất nước. Từ đó mọi người có được nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự phát triển xã hội, cộng đồng.

Ngành giáo dục chú trọng tuyên truyền về bình đẳng giới cho học sinh. (Ảnh minh họa)

Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trong ngành giáo dục và đào tạo cũng đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành vi của cán bộ, nhà giáo, người lao động về giới và bình đẳng giới trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ, trong thực hiện kế hoạch hoá gia đình, trong lựa chọn sinh con theo giới tính, về vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Công tác này góp phần không nhỏ vào việc thay đổi nhận thức của phụ nữ theo hướng tiến bộ về vị trí, vai trò của họ và giúp họ khẳng định được bản thân mình trong xã hội. Các tấm gương tiêu biểu của giới nữ ở nhiều độ tuổi, trình độ học vấn, chuyên môn, lĩnh vực hoạt động khác nhau là minh chứng sáng rõ cho vấn đề nêu trên.

Bên cạnh tuyên truyền chính thống thông qua các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, thời gian qua ngành giáo dục cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức làm báo ngành, tổ chức và tham gia hội thi tìm hiểu về giới, phát tờ rơi…

Các hoạt động này đã góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về giới tới các đơn vị, trường học, tới từng cán bộ, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành nhằm nâng cao hiểu biết về giới và bình đẳng giới. Đồng thời vấn đề bình đẳng giới còn được tiến hành lồng ghép trong nhiều hoạt động chuyên đề của từng cơ quan, đơn vị.